KALİTE POLİTİKASI


Şirket prensiplerine ve kurumsal kimliğe bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerde üretim hedeflerine ulaşılması, verimliliğin artırılması, Sektörlere ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı, Müşteri memnuniyetinin ve kalitede sürekliliğin sağlanmasını, Tüm çalışanların yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen bireyler haline gelmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına ​önem verilmesini, İçinde bulunduğumuz topluma saygılı, uluslararası örnek bir kuruluş olmayı, Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

En iyi markalarla çalışıp, Kuzey Kıbrıs'a en iyi hizmeti vermektir.